Bureau

Ruime (>20 jaar) ervaring in het schrijven van bouwkundige bestekken in de B&U sector.
Wij schrijven uw bestekboek conform Richtlijn 01 van de Bond van Nederlandse Besteksdeskundigen (BNB) in de STABU2 / OSF systematiek onder licentienummer N06.06.02E. Waar mogelijk wordt uw bestekboek aangemeld voor het BNB-keurmerk.


  De heer Versloot is:
 • Bestekdeskundige (post HBO, Haagse Hogeschool)
 • Bestekdeskundige/bestekschrijver bij BOEI ( Nationale maatschappij tot Restaureren & herbestemmen van Industrieel Erfgoed)
  Tevens zijn wij lid van:
 • De Stabu onder licentienummer N06.06.02E
 • Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB).
  Overige diensten en activiteiten:
 • Beoordeling bestekken, tekeningen en dergelijke.
 • Advisering betreffende te volgen procedures ten aanzien van aanbestedingen
 • Het verzorgen van aanbestedingen.
 • Het begeleiden (opleiden) van directievoerders tijdens de uitvoering van werken.
 • Het eventueel zelf uitvoeren van directietaken.